Steatit

Mekaniskt dubbelt så stark som porslin. Har en hög elektrisk resistans även vid höga temperaturer samt låg dielektrisk förlustfaktor. Har en högre värmeutvidgningskoefficient än porslin. Används till produkter också på platser med höga temperaturer såväl som överallt där hög mekanisk styrka krävs.

Steatite

Mechanically twice as strong as porcelain. It has a high electric resistance even at high temperatures, and low dielectric losses. It has a higher coefficient of thermal expansion than porcelain. It is used for products even in places with high temperatures as well as wherever high mechanical strains may be expected.

steatit49