Porslin

Porslin är det äldsta och det billigaste keramiska materialet. Karaktäriseras av mekanisk styrka och elektrisk isolationsförmåga vid alla normala temperaturer. Det används när man inte har extremt höga krav på mekanisk styrka eller motståndskraft mot höga temperaturer.

Porcelain

Porcelain is the oldest and cheapest ceramic material. It is characterised by its good mechanical strength and its good electric insulation in range of all normal temperatures. It is used in all cases where no extremely high demands are made on mechanical strength or resistance to high temperatures.

porslin