Kordierit

Har hög motståndskraft mot temperaturförändringar. På grund av dess låga alkalihalt påverkar den inte värmespirallegeringar. Används i stora komplicerade pressade detaljer, bl.a. gjutsilar, rör samt bärare till elektriska element.

Cordierite chamotte

Based on its low alkalinity it does not attack heating conductor alloys. It is resistant to high temperatures and frequent temperature cycles. It is used for large, complicated pressed parts, among other things for casting strainers and carriers for electric heating conductors.

kordierit